18e cie genie

18e Cie Leger Genietroepen

De 18e LGT loste de 16e LGT af, die in juni 1948 naar Nederland terugkeerde. De 18e Genie Compagnie bestond uit 4 pelotons: 3 zgn buitenpelotons en een stafpeloton. De buitenpelotons gingen naar de buitenposten en de stafpeloton was gevestigd op de kazerne in Batavia. Het 18e LGT bestond uit dienstplichtigen. Sgt. Veenman (1926-1987) was ingedeeld bij het 2de peloton van de 18e LGT en gestationeerd in Leuwilliang, een kleine kampong plm. 25 km ten westen van Buitenzorg en 100 km van Batavia. Verder was hij bij de werkzaamheden in Tjampea, Djamboe, Galong, Tjipanas, Djasinga en Pandeglang.
Hij heeft van zijn reis naar Ned.Indie en zijn verblijf daar een dagboek bijgehouden van dag tot dag. Uit deze verhalen heb ik een selectie gemaakt en op mijn website gezet. Zijn dagboek was voor mij boeiend om te lezen en gaf mij een goed inzicht in het soldatenleven in het warme tropische land. Ook hielp het mij om de voor mij onbekende geschiedenis van mijn vader, die als O.V.W.-er naar dit land ging, beter te begrijpen. Er kwamen veel herineringen bij mij naar boven bij het lezen hiervan aan de weinige keren, dat hij over zijn verblijf daar sprak en ik kan me nu dan ook een voorstelling maken van wat hij daar heeft meegemaakt. Ik hoop door dit dagboek openbaar te maken, dat meer nabestaanden van de Ned.Indie gangers, die net zo als mijn vader, weinig of niets vertelden over hun verblijf daar, op deze manier meer duidelijkheid krijgen. Ik wil de Fam.Veenman dan ook hartelijk bedanken, dat zij dit dagboek met mij wilden delen en hun toestemming gaven dit openbaar te maken.

UIT HET DAGBOEK VAN EEN DIENSTPLICHTIG NED. INDIE GANGER.

dagboek van

Voorwoord: Nu ik dan sta aan het begin van een grote onderneming, die mij is opgedragen door mijn vaderland, wil ik dit vanaf mijn vertrek tot mijn thuiskomst beschrijven. Het geschrevene bevat de juiste waarheid en is door mijzelf meegemaakt en opgetekend. G.P. Veenman, Utrecht 13 mei 1948.
14 mei '48 . Het vertrek. Na nog een hartelijk vaarwel en een handdruk van de achterblijvers, gaan we op weg naar Rotterdam. In de haven licht het ss de Zuiderkruis, hetwelk ons over de wereldzeeen zal voeren. Aan boord bevindt zich een grote verzameling van plm 1000 man aan infanteristen, mariniers, KNIL en pioniers (genie) . Na het spelen van het Wilhelmus worden de trossen losgesmeten en gaan we op weg naar Ned. Indie. De klok wordt vannacht een uur teruggezet.
17 mei . Je moet je wel wassen met zout water, want zoet water is om te drinken. Na het passeren van de beruchte Golf van Biskaye varen we de hele dag langs de Portugese kust. De klok is inmiddels al twee keer een half uur teruggezet.
18 mei . We zitten al weer 4 dagen op onze schuit en krijgen lessen over het land en volk van Indie. Om 11.00 vanmorgen bij Kaap Vincent de Golf van Cadiz ingegaan, rechts ligt Tanger. De klok gaat nu een uur vooruit. Onze Zuiderkruis doorklieft nu gestadig
de Middellandse Zee.

14 image013

20 mei. We zien niets anders dan water en nog meer water. Ook zijn er vele zeezieken aan boord. 24 mei. Al heel vroeg in de morgen komen wij aan in Port Said. Hier gaan we voor anker en komen er ook grote zakken post aan boord. Als ik ook mijn brieven ontvang merk je eigenlijk weer eens extra goed wat je mist. Wij blijven de moed er maar in houden, ook al wordt er onder het lezen van de post door menigeen een traan weggepinkt. Ook komt er nieuwe fourageaan boord, er wordt getankt en kolen gebunkerd.
25 mei. We gaan het 180 km lange Suez-Kanaal in, aan de ene kant hebben we Afrika en aan de andere kant Azie. Aan de Aziatische kant is een barre zandwoestijn, aan de andere kant nederzettingen met gesluierde vrouwen en arabieren op kamelen. Foto 's maken ten strengste verboden!

24 image0232428 image02727 image026

De Rode zee                                                      Aden                                      Kaap Guardafui

26 mei. Nu zijn we in de Rode Zee. De klok gaat weer een half uur vooruit. Wij zijn nu met onze tijd 01.20 voor op Holland.
27 mei. Vandaag kwamen we de ss Waterman tegen, die met troepen grotendeels Ovwe-ers op weg was naar Holland. Ze mee terug te gaan. Enfin, eens komt de tijd voor ons, dat we de 2de maal op de boot stappen om de terugreis te aanvaarden.
28 mei. In de middag krijgen we weer land in zicht in de Straat Bab-al-Mandeb. Het dagelijkse leven aan boord gaat zijn gewone gang. Opstaan, eten, enige lezingen over Indie volgen en brieven schrijven.

29 image02830 image029

Aan boord van de Zuiderkruis.

29 mei. We komen bij Aden. De hitte is hier vreselijk. Hier wordt olie en water ingenomen en het laatste deel van onze reis is begonnen.
30 mei. In de Golf van Aden is het slecht weer, 70% van de jongens kampte met zeeziekte en bleef liggen in bed. We gaan de Indische Oceaan op, waar niets anders te zien is als water, water en nog eens water.

38 image03738Diploma Neptunis   

 

32 image031

  maaltijdenkaart troepen transportschip.

5 juni. Na 5 dagen op de oceaan, krijgen we vandaag hoog bezoek aan boord en wel Z.M. Neptunis. Om precies 14.00 komt hij aan dek, gewapend met een lange drietand. Er waren verscheidene mensen uitgezocht om de zeedoop te ondergaan. Nou, dat was me wat moois. Eerst een glas zeewater drinken, toen zoute haringen en tot slot een diner van havermoutpap met smeerolie. Tot besluit van het geheel moest in een groot zeil de zwemproef afgelegd worden. De hele plechtigheid duurde wel twee uur. Toen alles afgelopen was, werd op alle belangstellenden de slang gezet, zodat een ieder van ons met een goed nat pak naar het ruim terugging. De klok is nu 5 uur voor op de Hollandse tijd. Nog 2 uurtjes
7 juni. Er gaat als het ware een grote zucht vanc verlichting door de gehele boot, wanneer er tegen de middag voor het eerst land in zicht is. Het is het eerste stukje Indie en wel de kust van Sumatra. Het eind is in zicht. Nog een paar dagen, dan hebben we weer vaste grond onder de voeten.
8 juni. We zijn in het gebied van de zgn. 1.000 eilanden bij de straat Soenda. Allemaal heel kleine eilandjes met wat palmbomen, enige bamboehuisjes en een mooi strand. Als we Indie zo bekijken, lijkt het inderdaad wel op een gordel van smaragd. In de loop van de middag gaan we voorbij de vulkaan de Krakatau. Onze klok gaat voor de laatste maal een uur vooruit. We hebben nu Indische tijd en zijn 7 uur voor op Holland.

14 image01314

haven van Tandjong- Priok.

9 juni. De laatste dag van onze reis. Tandjong-Priok is in zicht. We zitten nu 4 weken op het schip.
10 juni. We varen de haven binnen en om precies 08.13 meert de boot aan de steigers van de Rotterdamse Lloyd. Onze reis is ten einde. Hoe de meesten er ook tegenop hebben gezien, we zijn toch allemaal blij dat het zover is. Een militair muziekkorps van de KNILL komt aangemarcheerd en speelt vrolijke marsmuziek. Om 9.30 gaan wij met ons detachement aan wal en zetten voet op Indische bodem. We ontvangen meteen een flesje bier en sigaretten en gaan dan gelijk van een grote loods door naar grote3-tons vrachtwagens, die al staan te wachten. Toen de auto vol was ging de klep dicht en rijden met de geit. Het vreemde warme land in. Toen kwam je werkelijk ogen te kort. Hier is links verkeer. Groot en klein, alles loopt op blote voeten en dat op zo'n hete teerweg. Iets wat je nooit gezien had zag je hier. Mensen met hele winkels op hun rug, fietstaxi's, vrouwen en meisjes met sarongs, veel prachtige luxe auto 's . Door de stad Batavia heengereden kwamen we in Mr.Cornelis, dat is eigenlijk een buitenwijk van Batavia. In het reusachtige kazernecomplex was onze eerste rustplaats.

 De laatste 2 delen van het dagboek staan volgende week op de websiite.

 Lees verder: deel 2

Webdesign

copyright nu compleet 511x298Ik fotografeer o.a. voor :

logo bruisend ankeveen  
   
logo theater voor website  
   

 

logo pkamp voo website    

 

 

 

 

Update


  

 

miniatuur  
   

 

Statistieken

2570219
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige Week
Deze Maand
Vorig maand
Totaal
463
1043
3837
350865
9278
11351
2570219