Het is 5 februari 1944. Een jonge man loopt door de straten van Amsterdam, gehaast, want het is gevaarlijk voor hem. Het is oorlog en hij zit ondergedoken op een geheim adres, maar hij heeft een dringende boodschap die geen uitstel kan lijden. Onderweg naar de pont over het IJ loopt hij te peinzen over zijn leven, dat zag er niet zo vrolijk uit en dat was niet alleen vanwege het feit dat Nederland bezet was door de duitsers en dat zij iedere jongen en man ronselden voor de Arbeiteinsatz in Duitsland,waardoor hij moest onderduiken, nee, persoonlijk had hij ook wel het een en ander te verstouwen gekregen. Zijn vaderwas van de ene op de andere dag verdwenen en de enige uitleg die hij van zijn familie had gekregen was dat zijn vader was verdronken in het IJ en nooit meer terug was gevonden. Een vreemde zaak vond hij, vervelender was dat zijn moeder, op wie hij dol was, een andere man trouwde, zodat hij een stiefvader kreeg, een man met wie hij absoluut niet overweg kon. Daarom kwam die hele oorlog en dat onderduiken hem eigenlijk wel goed uit. Even niet onder het regime van een strenge stiefvader. Ongemerkt was hij bij de oversteek aangeland, hij voelde eens in zijn binnenzak, ja, het zat er nog, een klein langwerpig pakje, wat zwaar aanvoelde, dat moest hij bij een hem bekend adres aan de overkant van het IJ gaan afleveren. Bij het betreden van de pont keek hij eens goed om zich heen, geen gevaar zo te zien, het was ook nog behoorlijk vroeg in de morgen, alleen een paar vrouwen, die druk met elkaar in gesprek waren.

 
   
het IJ verkleind  
 Het IJ, Amsterdam.                  foto: :  Lady M Artistique  

. Opgelucht haalde hij adem en keek uit over het IJ, de pont was inmiddels aan de oversteek begonnen en het was lekker fris. Hij lette niet op de twee mannen die vanuit de bestuurdershut naar hem toe kwamen geslenterd. Opeens voelde hij een hand op zijn schouder, hij schrok en keek in het gezichtvan een van de twee mannen. Sichterheitspolizei, konnen Sie sich identizificieren ? Verschrikt haalde hij zijn papieren tevoorschijn. De ene politieman begon deze te bestuderen, terwijl de andere hem ging fouilleren. Na und was ist das denn, de agent haalde het pakje uit zijn binnenzak en maakte het open, er kwam een pistool tevoorschijn. Sie sind verhaftet, mitkommen ! De agenten haalden beiden hun wapensuit hun zak en terwijl de ene agent hem onder schot hield, werd hij door de andere geboeid. In een flits dacht de jonge man aan zijn moeder, wat zou zij ongerust zijn als ze niets meer van hem hoorde en ze was ziek, wat had hij onnadenkend gehandeld. Veel tijd om hier verder over te denken kreeg hij niet, want zodra de pont was afgemeerd werd hij afgevoerd naar een huis aan de Herengracht, waar hij in hechtenis werd genomen en werd opgesloten, in afwachting van een verhoor.

  herengracht verkleind
  Herengracht, Amsterdam.       Foto: Lady M Artistique

Het ene verhoor na het andere in een klein vertrek met een raam, een tafel en drie stoelen, daarheen wordt hij steeds heengebracht. Steeds weer dezelfde vragen : waar ging je heen - wie zijn je vrienden - waar zit je ondergedoken - voor wie was het pakje dat je bij je had - vragen gevolgd door een flink pak slaag, stompen, slaan vooral op de vingers, een pistool dat tegen zijn slaap wordt gezet - praten... anders schieten we je dood. Hij zwijgt en blijft zwijgen. Na 18 dagen wordt hij meer dood dan levend uit zijn cel gehaald doortwee Nederlandse rechercheurs, zij brengen hem naar het politiebureau waar hij om 12.45 wordt ingeschreven en in cel 7c wordt ingesloten. Kil en vochtig is het in de cel, je hebt er nauwelijks de ruimte, 1 meter breed, 2 meter lang en 1.50 hoog, meer is het niet .De jonge man in de cel merkt het niet meer, hij is murw geslagen.Toch krijgt hij hier de kans zich wat te herstellen van de mishandelingen, 9 maart wordt hij eerst met de tram en dan met de trein vervoerd naar Kamp Amersfoort.

  bewijs inschrijving verkleind
bewijs van inschrijving Tjerk de Groot in het  Huis van Bewaring, Wetering Schans, Amsterdam.       
Bron: stadsarchief Amsterdam.
 

 

 Lees verder kamp Amersfoort

Webdesign

copyright nu compleet 511x298Ik fotografeer o.a. voor :

logo bruisend ankeveen  
   
logo theater voor website  
   

 

logo pkamp voo website    

 

 

 

 

Update


  

 

miniatuur  
   

 

Statistieken

2610548
Vandaag
Gisteren
Deze week
Vorige Week
Deze Maand
Vorig maand
Totaal
47
313
564
396783
4031
11903
2610548